Skip to content

O PROJEKTE

„ŽI SVOJ FUTBALOVÝ SEN. S REŠPEKTOM“ je spoločná iniciatíva Európskej Agentúry Vzdelávania, n.o. a Bratislavského (Slovenského) futbalového zväzu, ktorej hlavným poslaním je prostredníctvom aktivít zameraných na rozvoj športu, propagácie futbalu, boja proti rasovej, sociálnej a spoločenskej diskriminácii a upevňovania etických a morálnych hodnôt, podporovať mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia na jej ceste pri začleňovaní sa do modernej európskej spoločnosti.

 

Iniciatíva je zameraná na rozvoj a podporu základných myšlienok projektu „RESPECT“ UEFA ako aj nadácie UEFA pre deti (UEFA Foundation for children) v oblasti rasovej, sociálnej a spoločenskej diskriminácie najmä sociálne znevýhodnenej mládeže v Slovenskej republike.

 

Zakladatelia iniciatívy v pilotnej fáze projektu počítajú so zapojením desiatok/stoviek futbalových klubov na všetkých súťažných úrovniach, čím budú oslovené tisíce mladých ľudí.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • Deti (vek od 7 – do 15)
 • Mládež (vek od 16 – do 21 /23)
 • Majitelia klubov
 • Tréneri, technický personál

FÁZOVANIE PROJEKTU

AKTIVITY

Sociálne aktivity

 • Identifikácia a analýza problémových sociálnych oblastí (v tímoch)
 • Finančná podpora detí a mládeže (hráčov) zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Motivačné a vzdelávacie programy pre deti a mládež v oblasti rasovej, sociálnej a spoločenskej diskriminácie aj v závislosti od aktuálnej situácie
 • Vštepovanie etických a morálnych princípov deťom a mládeži vo vzťahu k hre (fair play) a následne aj v prenesení na riešenie životných situácií

 

Športové aktivity:

 • Vzdelávanie trénerov
 • Organizácia mládežníckych turnajov
 • Rozširovanie poznatkov

 

PR aktivity:

 • Potenciál pre partnerstvo s medzinárodnými organizáciami (UEFA, FARE…)
 • UEFA Foundation for Children – nadácia zaoberajúca sa podporou detí v rámci zdravia, vzdelania a začlenenia menšín, chránenia práv detí a prístupu k športu pre všetkých
 • FARE – organizácia bojujúca proti rasovej diskriminácii cez futbal ktorá úzko spolupracuje s UEFA na kampani NO RACISM
 • Organizovanie PR pri turnajoch a následná publikácia v mainstreamových médiách ako aj na sociálnych sieťach
 • Stretnutie s hviezdami
 • Súťaže pre mládež (víťaz – návšteva veľkoklubov, účasť na prestížnych zápasoch ako sú finále Ligy Majstrov a Európskej Ligy)
 • Podpora top hráčov (ambasádor – napr. Hamšík)
 • Účasť na futbalista roka (odovzdávanie cien…)

 

FINANCOVANIE

 • Súkromné zdroje (partneri – hierarchia)
 • Verejné zdroje (Štátny rozpočet, EÚ fondy,…)

 

 

AKTUALITY

PARTNERI